PRIVACY VERKLARING Slingshot

In het kader van het klanten- en kandidatenbeheer verwerkt Slingshot uw persoonsgegevens. Slingshot vindt uw privacy uiterst belangrijk en wil u daarom ook zo goed mogelijk informeren over de verzameling, de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens.

Slingshot verwerkt volgende persoonsgegevens over u:

 • Gegevens over de identiteit
 • Professionele data
 • Connectie data
 • Locatie data

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in functie van:

 • het onderhouden van een relatie met u als klant;
 • het voeren van communicatie in functie van uw opdrachten;
 • het versturen van onze nieuwsbrief;
 • het uitnodigen van u als klant op onze evenementen;
 • het voeren van marktonderzoek;
 • het verwerken van uw kandidatuur als potentiële toekomstige medewerker.

Uw persoonsgegevens als kandidaat medewerker zullen door Slingshot worden gedeeld met volgende derde partijen

 • Andere bedrijven uit de Cronos-groep om uw profiel aan te brengen / te promoten

Deze derde partijen worden hiervoor aan strikte voorwaarden gehouden.

Slingshot verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden daarom binnen de 120 maanden na het laatste geregistreerde contact met de klant verwijderd. Slingshot houdt daarbij rekening met de geldende wet- en regelgeving. Indien hiervan wordt afgeweken, zal Slingshot uw expliciete toestemming vragen.

Slingshot stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. Slingshot heeft daartoe de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt ondermeer in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt Slingshot u volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

Slingshot wenst volledig transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens en stelt ook de kwaliteit / accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
 • tijdelijke of definitieve) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens*
 • Wissing van uw persoonsgegevens* **

* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat Slingshot mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden. In de context van het evenement houdt dit in dat u van de lijst van ingeschreven personen wordt geschrapt en uw deelname aan de wedstrijd en/of uitreiking van de trofeeën wordt geannuleerd. Slingshot kan u dan niet langer contacteren m.b.t. de Leeuw van de Export 2018, nog andere algemene communicatie bezorgen.

** Slingshot behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Wij zullen u steeds in een antwoord voorzien binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen. Om correcte identificatie te verzekeren, vragen wij mogelijk u te identificeren met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegeven of de naleving van deze privacyverklaring door Slingshot vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Bent u van oordeel dat Slingshot u geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie onderstaande contactgegevens.

Bij significante wijzigingen aan deze privacyverklaring brengt Slingshot u hiervan op de hoogte.

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming:

Katrien Van Den Driessche, privacy@slingshot.company

Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

E: commission@privacycommission.be

© Slingshot 2020 - Website by 
OneDot